قصه پروانه و درخت و جویبار

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اثر: فریده شبانفر
تصویرگر: جهان خرمی نژاد
چاپ اول: 1358. چاپ دهم: 1376
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
در 24 صفحه

داستان بسیار زیبا و تصاویر بسیار قشنگ و چگونگی صفحات از جهت جای نوشتار و حجم عکس‏ها دست به دست هم داده و داستانی از زندگانی کرم ابریشم را به زیبایی هر چه تمام تر برای گروه سنی پیش از دبستان و دبستان ارائه داده است.
اما کاش نام کتاب حاوی کلمه ی «پروانه» نبود تا از ابتدا پایان داستان مشخص نمی شد.