هیولا که ترس نداره!

اثر: هائرلیت بیشونیه
ترجمه: زهرا سعید بهر
انتشارات فرهنگ و هنر
چاپ دوم: 1374
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5

داستان یک هیولای ترسناک است که آدم‏های ترسو را می‏ خورد. تا آن که از یک دهکده تنها یک نجار باقی می ‏ماند که در برابر هیولا و دوستانش شجاعانه برنده می‏ شود.
داستان دارای اشکالاتی است که قابل استفاده نیست.