باد و بادبادک

فریبا کلهر
نقاشی: مهنوش مشیری
انتشارات سروش
چاپ اول: 1369
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»

داستانِ یک بادبادک است که گمان می‏ کند بدون نخ هم می‏ تواند پرواز کند. از دو پرنده و باد می ‏خواهد که نخ او را پاره کنند.
سرانجام باد را به این عمل راضی می‏ کند اما سقوط می‏ کند!
کتاب از نظر تصویر و متن دارای اشکالاتی است.