ننه طلا و نازگل

انتشارات سروش
نوشته: افسانه شعبان نژاد
نقاشی: فرید سکاچائی
چاپ اول: 1371
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/5

داستان ساده ای است با اشکالاتی در تصویر و نوشتار که استفاده آن را قدری مشکل می ‏کند.
دختری می‏ خواهد به مادر کمک کند و در طی آن جریاناتی برایشان پیش می ‏آید؛ مثلاً چارقد دختر در آب می‏ افتد و مادر گمان می ‏کند که خود او در آب افتاده است.