اسم من چفیه است

اثر: مصطفی سرهنگی
نقاشی از: خشایار قاضی

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
دفتر ادبیات و هنر مقاومت

چاپ اول: 1372
چاپ سوم: 1376
در 22 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/3/20

داستان داستان استفاده‏ های چفیه است در دوران جنگ.
می‏ توانست نقاشی‏ها را به سبک دیگری هم نقاشی کند اما بد نیست.
باید دید آیا برای بچه‏ ها هم جالب است یا نه!