خانه چوب کبریتی

سرشناسه: خداجو، فروزنده ، ١٣۴١
عنوان و نام پدیدآور: خانه چوب کبریتی/فروزنده خداجو ؛ نقاشی از هوشنگ محمدیان
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٠ ص : مصور (رنگی)
موضوع: جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - داستان
موضوع: داستان‌های جنگ
موضوع: معلولان - اسناد و مدارک
شناسه افزوده: محمدیان هوشنگ

خاوند همه ی جانبازان را صبر و شفا عنایت فرماید و به خانواده هایشان اجری مضاعف لطف نماید.