پرستوی حرف نشنود

اثر همایون فلاح
در 19 صفحه

مشکلاتی که برای بچه ای حرف نشنو پیش می آید.