خورشید و ماه

سرشناسه: مور، پاتریک
عنوان و نام پدیدآور: خورشید و ماه/م‍ول‍ف‌ پ‍ات‍ری‍ک‌ م‍ور؛مترجم حمیدرضا گیاهی‌یزدی.
مشخصات نشر: تهران : مدرسه ، ١٣٩٠ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص : مصور (رنگی)
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: ‎Sun and Moon
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ قبلی:‌ ق‍دی‍ان‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، 1377 ‏ چ‍اپ‌ اول‌: 1378 ‏ چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: 1388 ‏ چاپ هشتم و نهم: 1392
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: آس‍م‍ان‌ پ‍ر س‍ت‍اره‌
موضوع: خورشید
موضوع: ماه

در روز یکشنبه 1399/11/19 برای پسر عزیزم آقا سید مجتبی خواندم.
الحمد لله اهل سوال و پرسش از عکس ها، کلمات نا مفهوم و البته توضیحات خود؛ مثل بقیه ی بچه ها البته! ولی خوب معمولا دست و پای بچه ی خود آدم بلوریست!
کتاب خوبی بود ولی اطلاعاتش را به روز نکرده اند؛ مثلا وعده می دهد به کسوفی در سال 1378!... ولی در عین حال قابل استفاده است.
البته کتاب را برای گروه سنی دبستان آماده کرده اند ولی خوب ما برای بچه ی غیر دبستانی خواندیم!
در باره ی این کتاب کم حجم آن قدر انرژی گذاشتم که بعد چشمانم گرم شد و ...!