هی هین، الاغ خوش قلب

نوشته: میشل بوند
نقاشی از: تونی کاتانو
ترجمه آزاد: مرتضی امین
کتاب‏های پرنده، (واحد کودکان انتشارات پیام آزادی)
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/29
در 24 صفحه

داستان الاغ‏های باربری است که به جهت حضور کامیون از کار بی کار شدند و با فکر یکی از آنها که نام کتاب به نام اوست در زمانی که باد نمی آمد آسیاب‏های بادی را برای مردم چرخاندند و آنها را از بی آبی نجات دادند.
داستان زیبایی است.
این قبیل کتابها می تواند جلوه های تربیتی خوبی برای بچه ها داشته باشد! خصوصا وقتی نگران بی اخلاقی های در جامعه می شویم! ...