داستان قورباغه و لاک پشت

ترجمه: علی افتاده
انتشارات فرجام (کتاب‏های پروانه)
چاپ دوم: 1376
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/29

قورباغه ‏هایی از ماری در عذابند؛ با راهنمایی لاک پشت و با کمک شکارچی شر مار را از سر خود کم می‏ کنند.
نقاشی روی جلد خیلی جذاب است!