چه رنگی؟

شاعر: احمد زارعی
تصویرگر: حسین نوروزی
انتشارات اهل قلم
چاپ اول: دی ماه 1374
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/29
در 20 صفحه

کتاب بسیار زیبایی است.
بچه ای از هر رنگی برای نقاشی چیزهای مختلف استفاده می‏ کند. اما برای کشیدن بابا و مامان با خود سخن می ‏گوید: پدر و مادر همه رنگند، رنگ محبت و مهربانی!
کاش پدر و مادرِ همه ی بچه ها از همه رنگ باشند! ... کاش!

کسی که سالها مخاطب بعضی پدران و مادرانی باشد که از بی مهری همسرانشان نسبت به فرزندانشان گله دارند و یا شاهد آنانی باشد که فقط برای رسیدن به خواسته های خود از آینده ی شاد بچه هایشان می گذرند معنای این «کاش» را بهتر درک می کند! ...