فیل مهربان

اثر: همالاتا
مترجم: ژاله امین
نقاشی: پلاک بیواز
انتشارات سروش
چاپ دوم: 1376
در 27 صفحه

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/29


داستان بسیار زیبایی است اما بعضی تصاویر آن خوب نیست.
یک فیل به جهت کمک به یک گربه از صاحبش نافرمانی می‏ کند و ضربات خنجر را تحمل می‏ کند.