عروسک و فرشته ها

زهرا زواریان
تصویرگر: پرویز محلاتی
انتشارات برگ
چاپ اول: 1376
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/3

داستان ماجرای دختری است 9 ساله که به سن تکلیف می‏ رسد.
کتاب خوبی است.