پرنده مبارز

انتشارات تشیع
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/3
اثر: محمد مهربان
چاپ اول: مهر 74
در 12 صفحه

داستان ساده ای است؛ مبارزه یک پرنده با یک پرنده ی شکاری ... تمام بالهایش می ‏ریزد. دوستانش هر کدام به او یک پر می‏ دهند.
کاش ما انسانها هم در چنین مواقعی یک پر، یک دلگرمی، یک جکله ی خوب و مثبت به هم دهیم! ... کاش!