پدر ابری من

منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/3
انتشارات با فرزندان
اثر: کسری (علی) عتقایی
تصویرگر: پژمان رحیمی زاده
چاپ اول: 1375
در 16 صفحه

کتاب پیرامونِ خوابی است که بچه ای می‏ بیند و پدرش به شکل ابری در آمده و ماجراهای کم معنی و بی مزه ای برای او پیش می ‏آید.
اصلاً کتاب خوبی نیست!