خانه کرم کوچولو و دو داستان دیگر
مشکل بزرگ آقا خرگوشه و خانم خرگوشه، مانور عجیب

انتشارات سروش
ترجمه آزاد: محمدرضا شمس
نقاشی: فریده شهبازی
چاپ دوم: 1376
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

سه داستان زیبا با نقاشی‏هایی جذاب.
در داستان اول کرمی به پروانه تبدیل می‏ شود.
در داستان دوم با غذای مشترکِ چند حیوان و غذاهای جداگانه هر یک آشنا می‏ شویم و در داستان سوم با چگونه اندام سه حیوان و تمایز آنها و صدای آنها.
واقعاً جالب بود.