پروینک

سرور کتبی
نقاشی: فروغ ستوده
انتشارات سروش
چاپ اول: 1376
در 11 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/15

داستان یک ستاره که به زمین می ‏آید و اتفاقاً با یک پیرزنی برخورد دارد که در جوانی دخترش را از دست داده. سخنان و قصه ی زندگی پیرزن پرونیک را تحت تاثیر قرار می‏ دهد.
او با لبهایش را که می‏ توانست به آسمان برود می‏ سوزاند و پیش پیرزن می ‏ماند.
کتاب از نظر تصویر اصلا مناسب نیست و از جهاتِ دیگر هم مشکل دارد.