خانه من، خانه تو

انتشارات مدرسه
نوشته و نقاشی: کارلو ویه لند
ترجمه: مجید توکلی
بازنویسی: ترانه امیرابراهیمی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/16
چاپ دوم: 1375
در 20 صفحه

پاندا لانه ی موش را خراب می‏ کند و روی آن می‏ خوابد.
او و موش بعد لانه ای برای موش و لانه ای برای خودش درست می‏ کنند. 
هر دو در همسایگی هم خانه دارند.
داستانی بسیار ساده است و غیر جذاب!