پرپرپر پرنده

انتشارات رسالت قلم
ترجمه و برگردان به شعر: افسانه شعبان نژاد
چاپ دوم: 1374. در 10.000 نسخه
در 32 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/11/16
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

داستان یک پرنده و گربه است که مثل تمامی داستان‏های اینچنینی گربه ناکام است و پرنده پیروز! اما زیبایی این کتاب به شعر جالب آن است.
به گمانم اگر در نقاشی‏های آن تجدید نظر می‏ شد و قطع بزرگتر آن را چاپ می‏ کردند استقبال بهتری بود.