سلام‏ ای ستاره

سرشناسه: طوسی، فرهاد
عنوان و نام پدیدآور: سلام ای ستاره‌ها/نوشته فرهاد طوسی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣٨۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٠ ص : مصور (بخشی رنگی)
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی‌: ب‌، ج‌
موضوع: الماس
موضوع: داستان‌های علمی
شناسه افزوده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خوب بود.