زنبور عسلی به نام وز وزی

سرشناسه: ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌
عنوان و نام پدیدآور: زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ وزوزی‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ؛ تصویرگر‌ ن‍س‍ری‍ن‌ خ‍س‍روی‌
مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ١٩ ص‌ : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ پنجم:‌1363
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی:‌ ب، ج
موضوع: زنبور‌عسل - ادبیات کودکان و نوجوانان

کتاب خوبی بود.