در آینه

سرشناسه: پور احمد کیومرث
عنوان و نام پدیدآور: در آینه/پور احمد کیومرث ؛ نوشته کیومرث پوراحمد
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٢ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پوراحمد کیومرث
موضوع: داستانهای اجتماعی معلولان - داستان

کتاب بسیار عالی ای بود. یادم هست که گاهی به تصویر کتاب خیره می شدم و فکر می کردم! ...