کی از همه بزگتر است؟

نویسنده: مینا میرقاسمی
تصویرگر: حمید صمدیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ پنجم: 1376
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

نقاشی های فوق العاده زیبا و متن زیبا.
به بهانه این سوال که کدام پرنده از همه بزرگتر است سوال های زیادی درباره ی پرنده‏ها و خصوصیات هر کدام  و خصوصیات کلی پرنده ها پرسیده و پاسخ داده می شود.
واقعاً کتاب عالی و خوب و پرمحتوایی است.