استاد، خیمه شب بازی می آموزد

سرشناسه: غریب‌پور، بهروز
عنوان و نام پدیدآور: استاد خیمه‌شب‌بازی می‌آموزد/نوشته بهروز غریب‌پور ؛ نقاشی از بهزاد غریب‌پور
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ [٢٨] ص : م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
موضوع: خیمه‌شب‌بازی

مناسب نیست.