کتاب ستارگان

سرشناسه: برانلی، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د ، ١٩١۵ - م
عنوان و نام پدیدآور: کتاب ستارگان/ن‍وش‍ت‍ه‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ران‍ل‍ی‌ ؛ ترجمه احمد خواجه‌نصیرطوسی؛ نقاشی از پایان طبری
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٨ ص : مصور (رنگی)
موضوع: نجوم

مباحث نجومی مطالب جالبی است و می تواند زمینه های توحیدی را در گفتگوهای با فرزندان افزون سازد.