درختها

سرشناسه: اسماعیلی مرتضی -١٣١٠
عنوان و نام پدیدآور: درختها/اسماعیلی مرتضی -١٣١٠ ؛ نوشته و نقاشی از برونو موناری ; ترجمه محسن احسانی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶٩
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٠ ص : مصور
موضوع: درختها

کتابی نسبتا علمی است و برای بچه های علاقه مند به موضوع، جذاب تر از عموم است.