قصه ی دوستی

سرشناسه: س‍رام‍ی‌، قدمعلی ، ١٣٢٢
عنوان و نام پدیدآور: قصه‌ی دوستی/نویسنده قدمعلی سرامی ؛ تصویرگر نسرین خسروی
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۵۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص : مصور
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ جدید این کتاب در سال 1396 (27 ص.) به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس کانون پرورش کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی : ب
موضوع: افسانه‌ها وقصه‌های ایرانی
موضوع: افسانه‌های عامه

خواندم و خوب بود.