سلامت مایه ی نشاط است

سرشناسه: لیف، مونرو ، ١٩٠۵ - م
عنوان و نام پدیدآور: سلامت مایه نشاط است/نویسنده و تصویرگر م‍ون‍رو ل‍ی‍ف‌ ؛ مترجم م‌. آزاد
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ٣۵ ص : مصور (رنگی)
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: 1388
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب
موضوع: آموزش بهداشت
موضوع: بهداشت

خوب بود.