طاووس

سرشناسه: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
عنوان و نام پدیدآور: طاووس/کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ؛ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
مشخصات نشر: تهران : مولف ، ١٣۶۶
مشخصات ظاهری: ‏ ۴۶ص,:مصور
موضوع: داستانهای مذهبی- نهج البلاغه

خوب بود.