مجله سلام بچه ‏ها - شماره 88

سال هشتم. شماره چهارم . تیر 1376. مسلسل 88. در 84 صفحه.
بها 500 ریال.
پایان مطالعه 1376/4/29

عکس روی جلد در مورد وجود نازنین حضرت حجت علیه السلام.
اگر مجله را در یک کلام بخواهم وصف کنم مجموعه ‏ای است از نوشته ‏های بچه‏ ها که آنها را پست کرده اند، البته تکه‏ های جالب هم دارد!
مثلاً صفحه 17 آسمانه، صفحه 8 آسمانه و صفحه 46 و 24.
شعر و داستان از همه جای سرازیر است و شاید زیاده از حد ادبی است.
به همین جهت قسمت هایی مثل چهل تیکه در صفحه 24 مجله جالب به نظر می رسد.
کلا مجله به درد آنهایی می ‏خورد که با آن مکاتبه می‏ کنند و مطالبشان چاپ می ‏شود.
تشویقی برای نوشتن!