ماشین جوجه کشی بسازیم

سرشناسه: همدانی زاده، ملیحه
عنوان و نام پدیدآور: ماشین جوجه کشی بسازیم/همدانی زاده، ملیحه ؛ ملیحه همدانی زاده
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶۴
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ص. : مصور
موضوع: جوجه کشی

کتاب جالبی بود!