اگر می‏ توانستم

سرشناسه: زرین کلک نورالدین
عنوان و نام پدیدآور: اگر می توانستم/زرین کلک نورالدین ؛ نوشته و نقاشی نورالدین زرین کلک
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ، ١٣۶٣
مشخصات ظاهری: ‏ ۴٠ص
موضوع: داستان های حیوانات
چاپ سوم: اسفند 66
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/29


این کتاب از  کتاب های
محبوب ایام کودکی من بود!
کتابی که آرزوهای یک کودک را برای چگونه بودن به تصویر کشیده و آخر می یابد که: «همین گونه که هست بهترین است و انسان عقل دارد و با آن می تواند همه چیز را برای خود بسازد».
خیلی کتاب دوست داشتنی ای بود! آنقدر که هنوز نگهش داشته ام!