خانه ای برای کاغذ سفید

عنوان و نام پدیدآور: خانه ای برای کاغذ سفید/بروایت بابااحمد
مشخصات نشر: تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ١٣۶٧
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨ ص : مصور
فروست: مجموعه قصه های کودکان فلسطین ٣
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ بابااحمد
موضوع: داستانهای کوتاه

خواندم و نظر خاصی ندارم.