ماهی کوچولو خجالت نکش

نویسنده: مجید راستی
نقاشی: محمدعلی بنی اسدی
نهاد هنر و ادبیات
چاپ اول: 1375
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9

یک دختر خجالتی تصمیم می گیرد که دیگر خجالت نکشد. در زمانی پیش می آید که پدر و مادرش نیستند و او مهمانهایی را که امده اند پذیرایی می کند.
گرچه جمله ای دارد در داستان از قول مادر که می گوید: «این دختر آبروی آدم را می‏ برد» که خیلی زننده است اما کلاً جالب است داستان.
البته این جمله با عذرخواهی مادر از دخترش قدری اصلاح می شود!