ستاره ای که افتاد

حوزه هنری سازمان تبلیغات
نوشته: شکوه قاسم نیا
تصویرگر: مرتضی اسدی
چاپ اول: 1376
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
در 24 صفحه

مجموعه سه داستان زیبا و بچه گانه با نقاشی های کودکانه است.
ستاره ای که افتاد ... بعد به جای خود باز گردانده می شود.
این گل را نچین ... آموزش می دهد محافظت از گلها و چرایی این را ...
بادام تلخ، بادام شیرین ... تلخی و بدبویی عاقبت خوشی ندارد!