آهو و پرنده ها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اثر: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه
چاپ نهم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/9
در 24 صفحه

خشک شدن یک آبگیر! ... بعضی به سراغ غازی می روند و عنان خود را به او می ‏دهند ولی ناکام باز می گردند! ...
داستانِ بی مفهمومی است تقریباً!