چهارده قصه ی آسمانی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نورا حق پرست
تصویرگر: غلامعلی مکتبی
چاپ اول: 1376.
در 50 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ  1377/5/14

کتاب 14 قصه کوتاه و زیبا از 14 معصوم علیهم السلام است.
گرچه برای گروه سنی ب و ج رقم خورده اما برای «ب» بعضی مفاهیم آن سخت است.
کاش داستان های ساده تری را انتخاب می کرد.