نوک طلا رفته کجا؟ و دو داستان دیگر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: نورا حق پرست
تصویرگر: علی باروتیان
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/14
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
چاپ اول: 1376
در 60 صفحه

سه داستان زیبا که بعضی کلمات آن برای بچه های گروه الف، به جای نوشته تصویر جایگزین شده است.
سه داستان خوب و جذاب است.