دین من

واحد کتاب نشر زیتون
اثر: مجتبی آموزگار
نقاشی: شیرین شهلا
چاپ اول: پاییز 77
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4

کتابی ساده، با تصاویری نه چندان زیبا که
می خواهد مفهوم نماز، معاد و انتظار ولی عصر علی السلام را  منتقل کند.