خورشید در محراب

مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
اثر: حسین اثنی عشری
تصویرگر: هادی استاد نصرالله
چاپ اول 1377
در 16 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4

داستان، داستان تشرف مرحوم مقدس اردبیلی است به محضر ولی عصر علی‏ه السلام که با بیانی ساده و زیبا و تصاویری نسبتاً خوب بیان شده است.