هیچکس ندید
بر اساس داستانی از زندگی امام جواد علیه السلام

واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت
نوشته: سعید آل رسول
نقاشی: امیر نساجی
در 24 صفحه
چاپ دوم: 1375
مطالعه شده در تاریخ 1377/11/4
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»

داستانی از زندگی یکی از یاران امام جواد علیه السلام و معجزه ی آن حضرت است؛ کتاب بسیار زیبا و قشنگی است.
برای مسابقات در مدارس، جلسات و کلاسهای دوره های پایان دبستان توصیه می شود.