باغ فرشته ها

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نوشته: افسانه شعبان نژاد
تصویرگر: غلامعلی مکتبی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10
چاپ اول: 1376
در 20 صفحه

داستان بسیار قشنگی است. دختری پدرش جانباز می شود. نامه ای به فرشته ها می ‏نویسد که پای پدرم را بدهید.
جواب نامه می گوید: پدرت باغ قشنگی دارد. پدرت خودش پاهایش را داده ...
خداوند همه جانبازان مسیر حق را شفا عنایت فرماید.