ماه از آن بالا چه دید؟

تصویرگر و نویسنده: برایان و یلداسمیت
مترجم: آذین بهزادی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1377
در 20 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/5/10
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»

داستان بسیار ساده ای است. خورشید از آنچه روی زمین است برای ماه می‏ گوید و ماه می گوید یک چیز است که در شب هست و در روز نیست و آن تاریکی است.
«پروردگار! به نور ولایت دل تاریکمان را روشنی بخش!»