وال و حضرت یونس
قصه های حیوانات در قرآن 7

دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوشته : عبدالودود امین
ترجمه و نوشته: محمدرضا سرشار
تصویر شده: علی شمس الدین
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1378/11/5

برای کسانی که در نشر و نگارش دستی دارند آرزوی خدمت صادقانه و درست دارم و از خدا می خواهم همه دوستداران امیرالمومنین علیه السلام توفیق دهد تا در راه او و آن گونه که رضای اوست قلم زنند و سخن گویند!
کتاب مناسبی نیست!