روزی که محبت گل کرد

موسسه چاپ الهادی قم
فریبا کلهر
تصویرگر: امیر نساجی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 98/12/12
چاپ اول: 1379
در 20 صفحه

داستان، داستان غدیر خم است به زبان پروردگار عالم.
متن کتاب کمی سنگین نوشته شده اما در مجموع خوب است. نقاشی های آن فوق العاده قوی و زیبا است.
البته در متن ایراداتی هست!
مثلاً در صفحه 13 آمده که پیامبر هم نمی دانست آن دو چیز گرانبها که در میان مردم باقی خواهد گذاشت چیست؟!
در حالی که این بخش کاملاً نادرست است و در ذهن کودک و نوجوان یا حتی بزرگسالی که این کتاب را می خواند این شبهه را ایجاد می کند که آیا پیامبر تا آن لحظه غدیر نمی دانست؟ پس این همه که پیامبر قبل از غدیر حدیث ثقلین را فرمودند چه می شود.
اما در مجموع کتاب خوبی است. یا بهتر بگویم در قحط الکتاب غدیر کتاب خوبی ‏است.