یک پا، دو پا ...

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
نشر زلال
با همکاری سازمان چاپ و نشر وزارت ارشاد
نویسنده و نقاش: اتین برونیل
بازنویسی: علی همراه
چاپ دوم: بهار 1376
در 28 صفحه

داستان بسیار زیبای راه رفتن یک جوجه است که به تقلید می پردازد ... اما در پایان با دیدن جوجه ی دیگری می آموزد که باید چگونه راه رود.
خیلی قشنگ و زیبا. هم داستان و هم نقاشی ها!