دره ی مه آلود

نویسنده و نقاش: آرکار دیولویوتا 
مترجم: محمدحسن فکری
ویراستار: علی همراه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
نشر زلال
چاپ دوم: تابستان 1375
در 28 صفحه

داستان خیلی قشنگی است. مردم یک شهر مه آلود فکر می کردند هر چه هست در این شهر است ... کودکی با داستان پدربزرگ ترغیب می شود که از آن جا بیرون رفته ماه و خورشید را ببیند ... همه را تا بالای برج شهر می کشاند و به آنها می فهماند آنچه هست، تنها آنچه می بینند نیست!