پولک ماه

مجموعه شعری از اسدالله شعبانی
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
تصویرگر: نسرین خسروی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375
در 24 صفحه

اشعار نسبتاً خوبی است؛ بیشتر به درد بچه های پنجم دبستان می خورد.
البته نقاشی های آن یک سبکِ شلوغ و نامناسب است!