خروسه نگو یک ساعت

منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/14
شعر از منوچهر احترامی (پررنگ)
تصویر: غلامعلی لطیفی
نشر گزارش
چاپ چهاردهم: با این تصویر چاپ سوم
40.000 جلد در 1370
در 16 صفحه

حیوانات خروس سحرخیز را از ده بیرون می کنند! ده پر از بی حالی می شود! ... هر کس سعی می کند جای او را بگیرد با صدایش همه را ناراحت می کند؛ سرانجام او را با خواهش به ده باز می گردانند.