کسی که می آید
قصه هایی از امام (امیرالمؤمنین) علی علیه السلام و یارانش (یارانشان) - جلد 2

به روایت مژگانِ شیخی
12 صفحه
مطالعه شده در 1397/5/19

به نظر می رسد علاوه بر اشکالی که در ادبیات کتاب در به کار بردن نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و (ع) به جای جملاتی شیرین در تجلیل از مقام حضرت و جود دارد که در توضیحات کتابِ «عسل، انجیر و بچه ها» ذکر شد در باره ی آنچه درباره ی جناب سلمان در این کتاب ذکر شده است توجهی علمی لازم است:

حضور سلمان در فتح مدائن در کتابهایی مانند الطبقات الکبری (ر.ک: ج 4، ص 56) اثر ابن سعد (م 230) و فتوح البلدان (ر.ک: ص 258 ـ 259) و انساب الاشراف (ر.ک: ج 1، ص 485) هر دو اثر بلاذری (م 279) و الاستیعاب فی معرفة الاصحاب اثر ابن عبدالبَرّ (م 463) (ر.ک: ج 2، ص 634) نیامده است؛ البته بر اساس گزارشهای این کتابها معلوم می شود که سلمان در دوران عمر و عثمان، امیر مدائن بوده است.
در تاریخ طبری (ج 4، ص 10 ـ 15) اخباری درباره حضور جنابِ سلمان در فتح مدائن هست که راوی همه آنها «سیف بن عمر» است؛ کسی که رجالیانِ عامّه به حدیث سازی و دروغ پردازی او تصریح کرده اند. (ر.ک: عبدالله‌بن سبأ و أساطیر أخری، ج 1، ص 47 ـ 61) بنابراین، اخبار تاریخ طبری در باب حضور سلمان در فتح مدائن، از منفرداتِ سیف بن عمر است و این اخبار به سبب ضعف شدیدِ سیف بن عمر، به خودی خود، اعتباری ندارند.
و اما در نقلهای شیعی تا جایی که تفحص شد، اشاره ای به این مطلب نشده است.
بنابراین، این مطلب که در کتاب کودک آمده نیازمند تحقیق بیشتری است تا آنچه از کودکی به بچه ها گفته می شود دارای مستندات محکمی باشد.